Podaci o firmi

Zlatare DOK posluju u okviru firme Nap doo Beograd
Menjačnice DOK posluju u okviru firme Pan doo Beograd - podaci na www.menjacnicedok.rs

Podaci za identifikaciju

Pun naziv firme
Društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge NAP doo Beograd (Stari grad)
PIB
105571050
Matični broj
20417994
Šifra delatnosi
3212
Ovlašćeno lice
Biljana Nikolić
Račun - Erste Banka
340-11014190-22

Podaci o sedištu

Opština
Stari grad
Mesto
Beograd
Adresa
Bulevar Despota Stefana 47
Telefon
011 334 53 53
Email
zlataradok@gmail.com