Otkup odlikovanja - ordenja, medalja, priznanja

Otkup ordenja

Otkup odlikovanja - ordenja, medalja, priznanja i vojnih oznaka iz svih zemalja i istorijskih razdoblja

Besplatna profesionalna procena vrednosti odlikovanja.U odlikovanja spadaju ordeni, medalje, spomenice, plakete... Otkup vršimo nakon procene otkupne vrednosti ordenja ukoliko se radi o tržišno isplativom otkupu.

Procenjivanje vrednosti ordenja pre otkupa

Primarni faktor za procenu vrednosti odlikovanja je tip, tj. da li se radi o odlikovanju koje je dodeljivano većem broju vojnika i samim tim su češća na tržištu. Na vrednost odlikovanja utiče i postojanje i stanje prateće kutije i dokumentacije. Dokumentovani istorijski trag odlikovanja može znatno uticati procenom veće vrednosti.

Cena za otkup ordenja zavisi od vrste i kvaliteta materijala od koga je orden izrađen, dizajna, veličine, težine, ali i od retkosti i značenja samog ordena. Ordenje višeg reda su redje dodeljivani, često izradjeni od plemenitih metala. Najveću vrednost ima zlatno ordenje.

Otkupna cena ordenja

Pre otkupa ordenja, nakon utvrdjivanja vrednosti po gore navedenim faktorima : retkost ordena, značaj, stanje ... proveravamo i trenutnu tržišnu vrednost i potražnju. Naše stručno osoblje uzima sve to u obzir u nudi Vam najbolju moguću cenu otkupa Vašeg ordenja.